Ziyaret Saatleri ve Kuralları
14 Haziran 2022

HASTANEMİZ ZİYARETÇİ KURALLARI

 Ziyaret Saatleri Her gün 12:00 - 13:00 / 18:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

 • Ziyaretçilerin ziyaret saatlerine uymaları zorunludur. Hastanın sağlığı ve tedavi için ziyaret saatleri dışında ziyarete gelmeyiniz.
 • Hasta ziyaretlerinizi hastanızın sağlığı için kısa tutunuz.
 • Hastanızın ve servisteki diğer hastaların sağlığı için hasta yanında kalabalık ziyaretçi bulundurmayınız.
 • Ziyarete çocuk getirilmesine dikkat edilmelidir. 12 (on iki) yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.
 • Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır. Ziyaret kısıtlaması olan hastalar için, kurallar hakkında hemşirelerden bilgi alınız.
 • Ziyaret esnasında diğer hastaları rahatsız etmeyiniz, gereksiz ve meraklı sorular sormayınız.
 • Hasta yataklarına oturmayınız ve hasta eşyalarını kullanmayınız.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.
 • Hastalara  canlı ve cansız çiçek enfeksiyon açısından risk taşıdığı için getirmeyiniz.
 • Hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmayınız. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
 • Ziyaret giriş-çıkışları güvenlik personeli kontrolünde yapılmaktadır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunmayınız.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastaneyi terk ediniz.
 • Hizmetlerimizde ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi; hastanemizde bulunan öneri ve dilek kutularına atabilirsiniz.

  HASTANEMİZ  REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilir.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için uygun bulunmamıştır.
 • Refakatçiler kendilerine tanımlanmış refakat kartlarını  sürekli takılı tutmak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler (hekim, hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmayınız veya yatağını değiştirmeyiniz.
 • Refakatçilerin hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
 • Hastalara yiyecek-içecek getirmeyiniz, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermeyiniz.
 • Refakatçiler refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakatçiler, sık sık refakat değişikliğine gitmemeli, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmelidirler.
 • Öneri, teşekkür  ve  şikayetlerinizi  “Dilek – Öneri  Kutuları”  aracılığı ile iletebilirsiniz.