Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
14 Haziran 2022

 HASTANEMİZ ZİYARETÇİ KURALLARI

 Ziyaret Saatleri Her gün 12:00 - 13:00 / 18:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

 • Ziyaretçilerin ziyaret saatlerine uymaları zorunludur. Hastanın sağlığı ve tedavi için ziyaret saatleri dışında ziyarete gelmeyiniz.
 • Hasta ziyaretlerinizi hastanızın sağlığı için kısa tutunuz.
 • Hastanızın ve servisteki diğer hastaların sağlığı için hasta yanında kalabalık ziyaretçi bulundurmayınız.
 • Ziyarete çocuk getirilmesine dikkat edilmelidir. 12 (on iki) yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.
 • Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır. Ziyaret kısıtlaması olan hastalar için, kurallar hakkında hemşirelerden bilgi alınız.
 • Ziyaret esnasında diğer hastaları rahatsız etmeyiniz, gereksiz ve meraklı sorular sormayınız.
 • Hasta yataklarına oturmayınız ve hasta eşyalarını kullanmayınız.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.
 • Hastalara  canlı ve cansız çiçek enfeksiyon açısından risk taşıdığı için getirmeyiniz.
 • Hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmayınız. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
 • Ziyaret giriş-çıkışları güvenlik personeli kontrolünde yapılmaktadır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunmayınız.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastaneyi terk ediniz.
 • Hizmetlerimizde ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi; hastanemizde bulunan öneri ve dilek kutularına atabilirsiniz.

  HASTANEMİZ  REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilir.
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için uygun bulunmamıştır.
 • Refakatçiler kendilerine tanımlanmış refakat kartlarını  sürekli takılı tutmak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler (hekim, hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmayınız veya yatağını değiştirmeyiniz.
 • Refakatçilerin hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
 • Hastalara yiyecek-içecek getirmeyiniz, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermeyiniz.
 • Refakatçiler refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakatçiler, sık sık refakat değişikliğine gitmemeli, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmelidirler.
 • Öneri, teşekkür  ve  şikayetlerinizi  “Dilek – Öneri  Kutuları”  aracılığı ile iletebilirsiniz.
 •  
 • YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ ZİYARET KURALLARI

  Hastalarımızın iyileşme sürecine olumlu etkisi nedeniyle hasta ziyareti kurumumuz için önemlidir. Öncelikle bu süreçte bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Ortak amacımız, hastalarımızın en iyi tedavi hizmetini alarak hastanemizden sağlıklı bir şekilde ayrılmasıdır. Bu nedenle ziyaret sırasında hastalarımızı korumak ve hastane enfeksiyonunu engellemek amacıyla kurallar belirlenmiştir. Bize ve hastanıza destek olmak amacıyla lütfen aşağıda belirtilen konulara hassasiyet gösteriniz.

  • Yoğun Bakım hasta ziyaretleri 13.30-14.30 saatleri arasında yapılır.
  • Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru ya da hemşiresi yoğun bakım şartlarına göre ziyaret saatlerini değiştirebilir ya da iptal edebilir.
  • Yeni yatışı yapılan hastalara ziyaret saati doktorun kararı ile değişiklik gösterebilir. 
  • Ziyaretler hastanın birinci derece yakınları tarafından yapılır. Ziyaret süresi “5 (beş) dakika” ve 1 (bir) kişi ile sınırlıdır. Gerekli durumlarda hekim kararı ile arttırılır.
  • Ziyaret sırasında, herhangi bir hastamızda gelişebilecek acil durum ve muayene nedeniyle ziyaretinizin sonlandırılması istenebilir. 
  • Yoğun bakım ünitelerimizde refakatçi uygulaması yoktur.
  • Ziyaret sırasında enfeksiyon açısından koruyucu önlemler alınmaktadır (box gömleği, bone, maske vb.). Lütfen bu kurallara uyunuz. 
  • Gribal enfeksiyon veya başka bulaşıcı bir rahatsızlığınız söz konusuysa ziyaretinizi erteleyiniz.
  • 14 yaşından küçük çocukların hastane ortamlarında enfeksiyon alma riskleri yetişkinlerden daha fazla olduğundan hasta ziyareti yapmaları sakıncalıdır.
  • Ziyaret sırasında hastanızla fiziksel temasta (el sıkma, yanaktan öpme gibi) bulunmayınız.
  • Ziyaret süresince hasta yatağına oturmayınız.
  • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız; cep telefonunuzu kapalı tutunuz ve hastanızı cep telefonu ile konuşturmayınız.
  • Telefonla hastanın ve yoğun bakımın görüntülerinin alınması hasta mahremiyetini ihlal ettiğinden yasaktır. 
  • İçeri girişten önce mutlaka el dezenfektanı ile hemşire gözetiminde el hijyeninizi sağlayınız. 
  • Ziyaret esnasında herhangi bir cihaz veya hastayla temas etmeyiniz. Temas olması durumunda muhakkak sorumlu hemşireye bilgi veriniz. 
  • Yoğun bakım ünitelerine çiçek, yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.
  • Hastanın iletişim bilgileri dosyasında bulunmaktadır. Herhangi bir istek ve talepte size mutlaka ulaşılacaktır.